Undersøkelser

Havarikommisjonen vil, etter at en undersøkelse er ferdigstilt, utarbeide og offentligjøre en havarirapport.