Kollisjon mellom fregatt og tankskip 8. november 2018

Havarikommisjonene leverte 8. november 2019 delrapport 1 etter ulykken. Denne omhandler hendelsesforløpet frem til kollisjonen og relaterte sikkerhetsfaktorer. Havarikommisjonene arbeider videre med hendelsesforløpet fra tiden etter kollisjonen.

Delrapport 1 etter ulykken, datert 8. november 2019, er publisert på nettsidene til Statens havarikommisjon for transport: 

https://www.aibn.no/Sjofart/Avgitte-rapporter/2019-08.

------------------------------------

Havarikommisjonen har i dag publisert en statusoppdatering for undersøkelsen. Denne kan leses på https://www.aibn.no/Om-oss/Nyhetsarkiv/Status-for-undersokelsen-av-kollisjonen-mellom-fregatten-KNM-Helge-Ingstad-og-tankskipet-Sola-TS (13.11.18)

------------------------------------

Tidlig morgen den 8.11. kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS. De to statlige havarikommisjonene har besluttet å undersøke ulykken sammen. Statens havarikommisjon for transport vil lede undersøkelsen i samarbeid med Statens havarikommisjon for Forsvaret. Sola TS er Maltaregistrert, og havarikommisjonen på Malta er derfor også involvert i undersøkelsen. (8.11.18)