Undersøkelse av skytehendelse/vådeskudd på Rygge flystasjon 22. mars 2018

På ettermiddagen torsdag den 22. mars 2018, ble et befal fra Forsvarets fellestjenester skutt i armen mens han instruerte soldater som utførte tørrdrill med MP 7 like ved en skytebane på Rygge flystasjon. Den skadde ble raskt tatt hånd om på stedet og deretter evakuert til nærmeste sykehus, hvor han fikk videre behandling. Selv om skaden ikke er livstruende, og det er ventet at skaden vil leges uten varige fysiske men, betegnes hendelsen som en alvorlig ulykke. Forsvarets oppfølging av hendelser med vådeskudd, varierer fra avdeling til avdeling, og potensialet for sikkerhetslæring generelt er stort. Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) vil derfor, med hjemmel i forsvarsundersøkelsesloven, igangsette en undersøkelse for å kartlegge omstendighetene som ledet til ulykken.

Undersøkelsen er avsluttet.

Klikk her for å laste ned den endelige rapporten.

--------------------------

SHF har utarbeidet en foreløpig rapport etter hendelsen. Den tar kun for seg hendelsesforløpet. Endelig rapport er under utarbeidelse.

Klikk her for å laste ned den foreløpige rapporten