Statens havarikommisjon for Forsvaret

Beltevogn brøt gjennom isen

SHF har avsluttet undersøkelsen av beltevognen som brøt gjennom isen i Mauken skytefelt. Hendelsen undersøkes videre av Forsvaret. (18.2.2019)

SHF har iverksatt undersøkelse etter at en BV206 beltevogn 5. desember 2018 brøt gjennom isen og ble stående på grunt vann i Mauken skytefelt. (14.1.2019)

SHF har gjennom forundersøkelser kommet frem til at hendelsen der en BV206 brøt gjennom isen i Mauken skytefelt, representerer et læringspotensial for sikkerheten i Forsvaret. Det vil derfor bli iverksatt en undersøkelse av hendelsen.