Helikoptervelten 24. november med AW101 på Sola flystasjon

Undersøkelsen er avsluttet.

 Klikk her for å laste ned den endelige rapporten (datert 11. jan. 2019) 

--------------------------------

På grunn av ulykken med KNM Helge Ingstad, vil den endelige rapporten bli noe forsinket i forhold til tidligere forventninger. (oppdatert 22. november 2018)

--------------------------------

Kommisjonen venter på at berørte parter skal uttale seg om rapportutkastet, før rapporten kan ferdigstilles. Basert på tilbakemelding så langt, vil den endelige rapporten tidligst foreligge medio november. (oppdatert 25. oktober 2018)

--------------------------------

Havarikommisjonen har fullført de fysiske undersøkelsene på Sola flystasjon der et AW101 redningshelikopter veltet den 24. november. Helikopteret ble 18. desember frigitt av SHF tilbake til Luftforsvaret. Kommisjonen fortsetter nå på neste fase i undersøkelsen, der fokus vil være på samspillet mellom personell og maskin, inkludert faktorer som design, grensesnitt, dokumentasjon, prosedyrer og trening. (oppdatert 3. januar 2018)

--------------------------------

SHF startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon. Vi arbeider nå med å samle inn relevant informasjon i saken. Vi har gjennomført initielle undersøkelser på stedet og intervjuet personell som har hatt befatning med ulykken. Vi har også begynt nedlastning og analyse av data fra de forskjellige registratorene som sto i helikopteret. Så langt er det ikke avdekket kritiske feil ved helikopteret, og SHF har derfor ikke kommet med noen tilrådinger til produsenten eller operatører av helikopteret. Imidlertid er det ennå for tidlig å trekke noen slutninger om årsaksforholdene. Havarikommisjonen vurderer fortløpende de funn som gjøres i saken og vil komme med sikkerhetskritiske tilrådinger dersom den finner grunnlag for det. Når undersøkelsen er ferdigstilt, utarbeides og offentligjøres en undersøkelsesrapport.