Hendelse med Sjøbjørn 22. september 2019

Under en transportetappe utenfor Harstad havn ble begge besetningsmedlemmene i en Sjøbjørn 25 MK III bordingsbåt kastet ut av båten. Den ubemannede båten begynte å kjøre i ustabile sirkler med motoren i gang. I forsøket på å få kontroll over den ubemannede båten, ble et besetningsmedlem i en annen Sjøbjørn skadet. Den første båten traff etter hvert et skjær og havarerte. SHF har iverksatt en undersøkelse for å kartlegge faktorene som bidro til hendelsen.

Undersøkelsen er avsluttet.

Klikk her for å lese den endelige rapporten, datert 12. november 2019:

Rapport etter ulykke med Sjøbjørn 22.9.19.pdf