Helseberedskap og samfunnssikkerhet

Helseberedskap er en del av regjeringens innsats for samfunnssikkerhet.

Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsyn og sentral krisehåndtering gir retningslinjer for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i sivil sektor innenfor hele krisespekteret.

Instruksen beskriver overordnede prinsipper, departementenes ansvar, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsyn, sentral krisehåndtering ved Kriserådet, Lederdepartement og Krisestøteenheten (KSE).

Instruksen for samfunnssikkerhet og beredskap finner du på Lovdata

Les mer om samfunnssikkerhet og beredskap