Nasjonal helseberedskapsplan

Helse- og omsorgsdepartementet har nasjonalt ansvar for helseberedskapen, som er samfunnssikkerhet og beredskap i helse- og omsorgssektoren. Dette omfatter helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet - strålevern og atomberedskap, smittevernberedskap, miljørettet helsevern og mattrygghet, samt ansvar for sikker forsyning av drikkevann og legemidler.

Nasjonal helseberedskapsplan gir grunnlag for helse- og omsorgssektorens beredskapsforberedelser og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Nasjonal helseberedskapsplan beskriver:

 • lov- og plangrunnlag
 • aktørene og deres roller og ansvar basert på prinsippene om
  • Ansvar
  • Nærhet
  • Likhet
  • Samvirke
  • Rutiner for varsling og situasjonsrapportering ved kriser.

Ved hendelser og kriser får Helsedirektoratet som hovedregel delegert myndighet til å koordinere tiltak innenfor sektoren. Statens strålevern og Kriseutvalget for atomberedskap har delegert ansvar for å koordinere definerte tverrsektorielle tiltak i akuttfasen av en strålerelatert hendelse.

Se oversikt over varslings- og rapporteringslinjer ved hendelser generelt

Se større versjon av figuren

Oversikt over varslings- og rapporteringslinjer ved strålerelaterte hendelser

Se større versjon av figuren

Les Nasjonal helseberedskapsplan

Til toppen