Norsk pasientskadeerstatning  (NPE)

Pasienter som er blitt påført skade innen helsetjenesten kan kreve erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Mer informasjon om Norsk Pasientskadeerstatning finnes på www.npe.no

Vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning kan klages inn for Pasientskadenemnda. Mer informasjon om Pasientskadenemnda finnes på www.pasientskadenemnda.no

Generell informasjon om erstatning kan også finnes på Statens helsetilsyns side; www.helsetilsynet.no