Pasientopplæring

Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdom viktig. Pasienter og pårørende har også kunnskap som er viktig for å bidra til læring og mestring for andre som er kommet i samme situasjon.

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Derfor er pasientopplæring og mestring av sykdom viktig for å skape best mulig livskvalitet for kronikere og pasienter med langvarig sykdom. Pasientopplæring er en av fire lovfestede hovedoppgaver i sykehusene, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8.

Nettverk av lærings- og mestringssentre
I Norge finnes det et nettverk av lærings- og mestringssentre. Grunntanken er at brukerorganisasjonene og helsepersonell sammen planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike læringstilbud for personer som har kronisk sykdom/funksjonshemming og for deres familie og venner.
Aker sykehus har oppgaven som Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestringssentrene.
 
Linker:
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring