Nasjonalt profilprogram for helseforetakene

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet har revidert nasjonalt profilprogram som ble utarbeidet ved opprettelsen av de regionale helseforetakene og helseforetakene i 2002.

Profilprogrammet omhandler symbolbruk og navnsetting. Revideringen av profilprogrammet er gjort samtidig med innføring av ny, gjennomgående designprofil for departementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene.

På disse sidene finner du profilmanualen, samt de nødvendige logoene. Profilmanualen er midlertidig tatt ut for oppdatering og vil bli publisert så snart den er klar.

Har du spørsmål rundt profilprogrammet og logoer, kan du kontakte Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsenhet v/ Hege Runge Johansen

Nasjonale logoer

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest