Nasjonalt profilprogram for helseforetakene

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet har revidert nasjonalt profilprogram som ble utarbeidet ved opprettelsen av de regionale helseforetakene og helseforetakene i 2002.

Logoer til de ulike helseforetakene og nasjonale foretak fås ved henvendelse til det tilhørende regionale helseforetaket.

Nasjonalt profilprogram 2022 (PDF)

Har du spørsmål rundt profilprogrammet, kan du kontakte Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsenhet på e-post: info@hod.dep.no