Nasjonalt profilprogram for helseforetakene

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet har revidert nasjonalt profilprogram som ble utarbeidet ved opprettelsen av de regionale helseforetakene og helseforetakene i 2002.

Profilprogrammet omhandler symbolbruk og navnsetting. Revideringen av profilprogrammet er gjort samtidig med innføring av ny, gjennomgående designprofil for departementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene.

Profilmanualen er midlertidig tatt ut for oppdatering og vil bli publisert så snart den er klar. 

Det er også gjort oppdateringer av logoene. Logopakker vil bli sendt ut så fort de er klare.

Har du spørsmål rundt profilprogrammet og logoer, kan du kontakte Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsenhet v/ Hege Runge Johansen