Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 09.09.09

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen i pdf-format