Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 20.12.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 867 Kb)