Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 22.06.2016

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte.