Foretaksmøte i Helse Nord RHF 19.06.2017

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.