Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 14.01.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 09:30.

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.