Materiale til 3. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren