Rapporter og andre publikasjoner

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Her finnes relevante dokumenter om konsultasjonsordningen, bl.a. veilederen om statens arbeid med konsultasjonsordningen.