Referater fra bilaterale møter august 2011

Partene i konsultasjonsordningen har som en prøveordning i 2011 erstattet det tredje plenumsmøtet med en rekke bilaterale møter. Prøveordningen skal evalueres i forbindelse med det 2. konsultasjonsmøtet i 2012.

Til toppen