Internasjonalt arbeid

Konkurransepolitisk avdeling deltar sammen med Konkurransetilsynet i OECDs konkurransekomité.

Konkurransekomiteens overordende formål er å bidra til at konkurranse fungerer som et virkemiddel for å skape velstand og vekst. I tillegg til arbeidet i selve komiteen er det to arbeidsgrupper under konkurransekomiteen, WP2 som er viet samspillet mellom konkurranse- og reguleringspolitikk og WP3 som er viet håndheving av konkurransereglene og internasjonalt samarbeid om håndheving.

Arbeidet som skjer i OECD virker inn på den konkurransepolitikken som føres i medlemslandene. På denne måten kan Norge også indirekte øve innflytelse på andre lands konkurransepolitikk.

Det finnes mer informasjon om OECD på organisasjonens hjemmesider

Til toppen