Hvordan blir framtida i nord?

Hva vil påvirke utviklingen av næringslivet i nord de neste 20 årene? Hvilke hendelser og trender blir viktige for Nord-Norge? Disse spørsmålene ble representanter for ulike deler av nordnorsk nærings- og organisasjonsliv bedt om å svare på under et seminar i Svolvær forrige uke.

Svinøy i Svolvær

Den første workshopen ble holdt på vakre Svinøy i Svolvær. (Foto: Gard Nybro-Nielsen/MD)

Hva vil påvirke utviklingen av næringslivet i nord de neste 20 årene? Hvilke hendelser og trender blir viktige for Nord-Norge? Disse spørsmålene ble representanter for ulike deler av nordnorsk nærings- og organisasjonsliv bedt om å svare på under et seminar i Svolvær forrige uke.

Seminaret, eller en såkalt workshop, er den første av tre som arrangeres som en del av den store kunnskapsinnhentingen Verdiskaping i nord som regjeringen nå gjennomfører. Målet med prosessen er å se hvor utviklingspotensialet for næringslivet i nord ligger. Hvilke utfordringer vil nordnorsk næringsliv møte i framtiden, og på hvilke områder vil det skapes nye muligheter?

Representanter for et bredt spekter innen nordnorsk næringsliv var invitert til å delta, sammen med forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper som deltar i kunnskapsinnhentingen. Også de fire ansvarlige departementene var representert.

- Det er viktig for kunnskapsinnhentingen med en bred deltagelse fra personer som kjenner regionen og næringslivet her godt. Vi er derfor svært glade for at så mange aktører fra ulike næringer og institusjoner har takket ja til å delta på disse workshopene, sier prosjektleder for kunnskapsinnhentingen, Karin Ibenholt.

Rundt 40 personer deltok engasjert i diskusjonene om framtidas Nord-Norge.
Rundt 40 personer deltok engasjert i diskusjonene om framtidas Nord-Norge. (Foto: Gard Nybro-Nielsen/MD)

Ca 40 personer, hovedsakelig fra Nord-Norge, deltar i diskusjonen om framtidsscenariene for regionen. Deltagerne er valgt ut etter innspill fra fylkeskommunale myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark og Sametinget.

Neste workshop finner sted i Tromsø i midten av april.

Delrapportene om næringssektorene til kunnskapsinnhentingen offentliggjøres i midten av april. Sektoranalysene, de tverrgående utredningene og resultatene fra workshopene om framtidsscenariene skal presenteres på en egen konferanse i Tromsø i midten av juni. Sluttrapporten for kunnskapsinnhentingen skal være klar høsten 2013 og sendes da på høring.

Til toppen