Tverrgående utredninger

Kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i nord

Departementene ser i prosjektet Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord nærmere på viktige næringer i Nord-Norge, og har i den forbindelse fått utarbeidet fem tverrgående utredninger som ser på tema som er felles for to eller flere av næringene. Hvilke felles utfordringer og muligheter møter næringene, og hvordan kan disse utfordringene løses og mulighetene realiseres for å sikre fremtidig verdiskaping?

Målet med kunnskapsinnhentingen er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping i en ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert framtidsbilde av Nord-Norge fram mot 2030 og 2050. Kunnskapsinnhentingen skal bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag for de veivalg som kan tas og vise hvilke virkemidler og tiltak som kan påvirke utviklingen og bidra til å utløse landsdelens verdiskapingspotensial.

Kunnskapsinnhentingen dekker et bredt spekter av næringer og problemstillinger, og skal synliggjøre potensialet for verdiskaping i næringene hver for seg og samlet. De tverrgående problemstillingene det er utført egne utredninger for er:

-       Transportinfrastruktur i Nord-Norge (del1) (PDF - 8,7 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Transportinfrastruktur i Nord-Norge (del 2) (PDF - 2,4 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Kompetanse, forskning og innovasjon i Nord-Norge (PDF - 2,8 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge
        (PDF - 3,8 MB, åpnes i nytt vindu)

-       Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge (PDF - 4,7 MB, Åpnes i nytt vindu)

-       Økosystemtjenester i Barentshavet - Lofoten (PDF - 4,7 MB, åpnes i nytt vindu)

 

Vedlegg til rapporter:

-        Vedlegg til rapport om kulturminner og verdiskaping (PDF - 650 kB, åpnes i nytt vindu)

-        Vedlegg til rapport om økosystemtjenester (PDF - 5,4 MB, åpnes i nytt vindu)