Kompensasjonsordning for næringslivet

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020.

Det åpnes for søknader 18. januar kl 08.00 i  søknadsportalen

Portalen vil inneholde informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker.

4. januar åpnet  Brønnøysundregistrenes bemannede veiledningstjeneste for bedriftene.