Spørsmål og svar om endring av regler for markedsføring av kreditt

Regjeringen varslet tirsdag 4. april 2017 en offensiv i markedet for forbrukslån. Her er spørsmål og svar om regjeringens forslag.

1. Hvorfor foreslår regjeringen regler om markedsføring av kreditt?

Gjeldsbelastningen i private hushold gir grunn til bekymring. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Regjeringen ønsker å iverksette flere tiltak for å motvirke problemene. Formålet med reglene i forskriften er å forhindre aggressiv og pågående markedsføring som leder kundenes oppmerksom bort fra de negative konsekvensene av kredittbruken.

2. Hva går de nye reglene ut på?

Den nye forskriften innebærer for det første at det ved markedsføringen av kreditt ikke skal fremheves hvor lett tilgjengelig den er. Mer konkret innebærer dette at det ved markedsføringen ikke skal fremheves hvor raskt kunden kan få kreditten til sin disposisjon, hvor raskt svar man kan forvente på en forespørsel om kreditt, at det er en lav terskel for å få kreditt, og at det er en enkel søknadsprosess. Man kan i markedsføringen opplyse om søknadsprosess, behandlingstid og andre vilkår, men i så fall kan disse opplysningene ikke gis en mer fremtredende plass eller eksponering enn opplysninger om for eksempel kredittkostnadene osv.

For det annet gis det regler som begrenser adgangen til i markedsføringen av kreditt å fremheve tilleggsfordeler som gis til kunden. Omtalen av tilleggsfordeler kan ikke gis en mer fremtredende plass eller eksponering enn opplysninger om for eksempel kredittkostnadene osv. Med tilleggsfordeler menes blant annet bonuspoeng, rabatter, vervepremier, forsikring, osv.

Det blir dessuten forbud mot å markedsføre kreditt ved dørsalg.

3. Det har vært hevdet at forskriften vil få store konsekvenser for flyselskapene og deres kundelojalitetsprogrammer. Hvordan rammes flyselskapenes kundelojalitetsprogrammer og andre bonusordninger?

I utredningen som var på høring, var det et forslag om at det å inngå en kredittavtale eller bruke kreditt ikke kunne settes som vilkår for å oppnå tilleggsfordeler. Det var med andre ord forslag om et forbud mot avtalevilkår om at man kan oppnå tilleggsfordeler ved å inngå en kredittavtale eller bruke kreditt. Dette forslaget er ikke tatt med i den endelige forskriften. Forskriften regulerer bare hvordan markedsføringen skal foregå.

4. Innebærer forskriften at man ikke kan markedsføre kundelojalitetsprogrammer?

Nei, det vil fortsatt være adgang til å markedsføre kundelojalitetsprogrammer. Forskriften regulerer markedsføringen av for eksempel et kredittkort som er knyttet til programmet. Hvis man i markedsføringen omtaler at man oppnår bonuspoeng, rabatter, premier osv. ved å bruke et kredittkort, setter forskriften begrensninger for mye dette kan fremheves.

5. Hvorfor omhandler ikke forskriften markedsføring i sosiale medier?

Regjeringen vil se nærmere på om det er grunn til å forby direkte markedsføring i sosiale medier. Dette var ikke med som et forslag i Tanja Jørgensens utredning og har derfor ikke vært på høring. Regler om markedsføring i sosiale medier er derfor ikke tatt med i forskriften i denne omgang, men det vil som nevnt bli vurdert. Det har kommet innspill om dette i høringen.

6. Når vil de nye reglene tre i kraft?

Reglene trer i kraft 1. juli 2017.