Skatter og avgifter

Spørsmål og svar om skatter og avgifter i forbindelse med koronautbruddet

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen sammen med Stortinget besluttet en del lettelser på skatte- og avgiftsområdet.

Se skatteetatens sider om tiltakspakker dersom du for eksempel har spørsmål knyttet til:

 • Forskuddsskatt – utsatt innbetaling
 • Allerede betalt forskuddsskatt – søknad om tilbakebetaling
 • Skattetrekk – endring av skattekortet
 • Tvangsmulkt under a-ordningen
 • Tilbakeføring av selskapsunderskudd i 2020
 • Formuesskatt på virksomhetsformue – utsatt betaling
 • Fritak for forskuddstrekk og forskuddsskatt på virksomhetsformue
 • Flypassasjeravgiften – midlertidig opphevelse med tilbakebetaling
 • Arbeidsgiveravgift, midlertidig reduksjon med 4 prosent, kompensasjon i 0-sonen
 • Arbeidsgiveravgift – utsettelse
 • Finansskatten – utsettelse
 • Mva. – utsettelse
 • Mva. – midlertidig redusert sats for kulturarrangementer