Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av pensjonsreformen

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å evaluere pensjonsreformen som ble iverksatt fra 2011.

Hovedformålet med evalueringen er å undersøke om reformen når sine mål: Om systemet blir økonomisk og sosialt bærekraftig, om det medfører økt fleksibilitet, hvordan reformen virker inn på fordeling og likestilling, og om det blir enklere for brukerne å forstå forholdet mellom arbeid og pensjon, opptjening og utbetalinger.

Prosjektet Evalueringen av pensjonsreformen (EVAPEN) skal vare fra 2011 til 2018. Den økonomiske rammen er på omtrent 56 millioner kroner.

Norges forskningsråd har oppnevnt en styringsgruppe for evalueringen av pensjonsreformen. Leder for styringsgruppen er Professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer. Styringsgruppen for EVAPEN bevilget 6. juni 2011 til sammen 9,5 mill. kroner til tre prosjekter. Se forskerprosjektene her.

1. juni 2015 ble det bevilget midler til et personlig doktorgradsstipend.

13. mai 2014 ble det bevilget midler til ytterligere tre prosjekter.

19. juni 2012 bevilget styringsgruppen 11,8 mill. kroner til to forskerprosjekter.

Nettsiden for evalueringen finnes her: Evaluering av pensjonsreformen (EVAPEN) – Norges forskningsråd

 

 

Til toppen