Evaluering av pensjonsreformen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ga Forskningsrådet i oppdrag å evaluere pensjonsreformen som ble iverksatt fra 2011.

Hovedformålet med evalueringen er å undersøke om reformen når sine mål: Om systemet blir økonomisk og sosialt bærekraftig, om det medfører økt fleksibilitet, hvordan reformen virker inn på fordeling og likestilling, og om det blir enklere for brukerne å forstå forholdet mellom arbeid og pensjon, opptjening og utbetalinger.

Prosjektet Evalueringen av pensjonsreformen (EVAPEN) varte fra 2011 til 2018. Den økonomiske rammen var på omtrent 56 millioner kroner.

Les evalueringen: