Nettsider med informasjon om pensjon

Her finner du relevante lenker til mer informasjon om pensjon og pensjonsreformen.

Norge

Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvar for regelverket for tjenestepensjonsordninger i privat sektor m.v.  

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

På nav.no får du generell informasjon om alderspensjon fra folketrygden.

Her finner du blant annet nettjenesten Din pensjon hvor du kan beregne alderspensjon fra folketrygden - både etter dagens og nytt regelverk for alderspensjon.

Statistisk sentralbyrå

På siden finner du bakgrunnsstoff og statistikk om folketrygden, befolkningsutvikling og pensjoner.

Finans Norge

Her kan du blant annet beregne din pensjon i dagens folketrygd og få opplysninger fra FNHs register over livsforsikringer og pensjoner.

Det norske trygdesystemet

Oversikt over det norske trygdesystemet.

Statens pensjonskasse

Her kan du beregne din tjenestepensjon fra SPK og se din registrerte tjenestetid (opptjeningsperioder), samt finne informasjon om de ulike pensjonsordningene.

KLP

KLP gir informasjon om pensjonsordninger for kommunesektoren. 

Pensjonskasseforeningen

Organisasjonen er en sammenslutning av private institusjoners pensjonsstiftelser og selvstendige kommunale pensjonskasser.

Fafo

Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. Her kan du finne flere rapporter om pensjons- og trygdesystemet i Norge.

Pensjonsforum 

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Internasjonalt

Sverige 

Min pension
Nettsted drevet av den svenske staten i samarbeid med private pensjonskasser. Gir personer mulighet til å beregne pensjonen på nett.

Pensionsmyndigheten

Finland

Pensionsskyddscentralen 

OECD

OECD

EU

Pensions
EUs nettside om pensjoner

Verdensbanken

The Worldbank