Husbanken lanserer eige miljøprogram

Det nye miljøprogrammet til Husbanken gjennomfører regjeringa sin miljøhandlingsplan for bustad- og byggsektoren – ”Bygg for framtida”.

Det nye miljøprogrammet til Husbanken gjennomfører regjeringa sin miljøhandlingsplan for bustad- og byggsektoren – ”Bygg for framtida”.

Regjeringa sin miljøhandlingsplan for bustad- og byggsektoren – ”Bygg for framtida” – er grunnlaget for det nye miljøprogrammet til Husbanken. Husbanken  er ei viktig drivkraft og ein innovativ vegvisar for å realisere nasjonale miljømål i bustad- og byggjesektoren. Miljø og energi er viktige satsingsområde for Husbanken, som medverkar til ein miljøvennlig bustadmasse blant anna gjennom lån og tilskot.