Samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden

Regjeringen arbeider helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap. Justis- og beredskapsdepartementet ser derfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet som en kjede.

I dette arbeidet er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap og oversikt over risiko og sårbarheter, drive effektiv og målrettet forebygging, ha tilstrekkelig beredskap og krisehåndteringsevne, kunne gjenopprette funksjoner ved ødeleggelser, samt lære av erfaringer fra øvelser og hendelser.

Mange aktører ivaretar ulike deler av beredskapen, herunder nødetatene, Sivilforsvaret, fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunene, Forsvaret, private aktører, frivillige organisasjoner og flere andre.

Les mer om samfunnssikkhets- og beredskapskjeden i departementets forslag til statsbudsjett for 2017.