Aktuelle saker om det digitale indre marked

Viser 11-20 av 20 treff.

 • Handlingsplan for en konkurransedyktig og sosial markedsøkonomi

  18.10.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bedre infrastruktur, digitalisering av økonomien, forbrukerrettigheter samt økt mobilitet for arbeidstakere og langsiktighet for bedrifter er hovedfokus i den andre handlingsplanen for det indre marked som Europakommisjonen la frem 3. oktober. EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

 • Økonomiske anbefalinger til medlemslandene

  04.06.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 30. mai fram en pakke med økonomiske anbefalinger for EUs medlemsland og eurosonen for å bidra til stabilitet, vekst og sysselsetting. Les mer om anbefalingene i denne fellesrapporten fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris.

 • Ny forbrukerstrategi

  04.06.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen la 22. mai fram sin strategi for forbrukerarbeidet for perioden 2014 - 2020. Planen innebærer videreføring og styrking av dagens forbrukerarbeid, som blant annet bygger på forbrukerprogrammet 2007 - 2013 der Norge deltar. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Høring og utredninger om bredbånd og ikt-tjenester

  16.05.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bruk av helsedata i Europa bør harmoniseres, ny forskningsrapporter fra OECD viser at bredbåndstilgangen har en positiv effekt på økonomisk utvikling og Europakommisjonen presenterer snart utkast til ny forordning om elektronisk ID og signatur. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Positiv til danske transportprioriteringer

  26.01.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ambisiøst, men allikevel realistisk og pragmatisk innstilt. Slik oppsummerte det danske formannskapet sitt program på transportområdet overfor Europaparlamentet. De viktigste sakene på danskenes agenda blir retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket og trinnvis innføring av Lufthavnpakken. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Statusrapport om handlingsplan for det indre marked

  16.01.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tiltakene under EUs handlingsplan for det indre marked skal bidra til et mer velfungerende marked. Arbeidet med regelverket, som i stor grad berører Norge, er godt i gang og vil fortsette i 2012. Berørte fagråder ved EU-delegasjonen rapporterer om nye forslag og tiltak i en ny statusrapport.

 • Styrker elektronisk handel i Europa

  16.01.2012 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen presenterte 11. januar en meddelelse og handlingsplan med en rekke tiltak for å øke elektronisk handel i Europa. Næringsråd Per Mannes og forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Europa 2020: Kommisjonen med innovasjonsmelding

  08.10.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  For å skape mer innovasjon i Europa må EU håndtere blant annet manglende finansiering, dyr patentering og markedsfragmentering. I Kommisjonens innovasjonsmelding, legges det frem en strategisk tilnærming for økt innovasjon. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Næringsrådens sommerbrev

  28.07.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kommisjonen forbereder nå meldinger for flaggskipsinitiativene i Europa 2020-strategien. Meldingen om den digitale agenda er fremlagt, og de øvrige meldingene presenteres i løpet av høsten. I sommerbrevet fra næringsråden berøres dessuten industripolitikk, innovasjon og råvareinitiativet som knyttes til meldingen om et ressurseffektivt Europa.

 • Samferdselsnytt 1/2010

  19.02.2010 Nyhet Utenriksdepartementet

  Åpningen av det nye telekomorganet BEREC (Europeisk telekomtilsyn), høringene av kommissærene Siim Kallas (transport) og Neelie Kroes (EUs digitale agenda) og det spanske formannskapets presentasjon av sine transportpolitiske prioriteringer er blant høydepunktene i denne utgaven av Samferdselsnytt. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver for samferdsel og energi Jonas Helseth rapporterer.