OECD-konferanse om digital økonomi

20-24. juni 2016 deltok Paul Chaffey og en norsk delegasjon på OECDs ministerkonferanse om digital økonomi i Cancun, Mexico.

Blant temaene som ble diskutert var økonomiske og sosiale fordeler ved et åpent Internett, forbrukertillit til digitale markeder, digital innovasjon i privat og offentlig sektor, håndtering av digital risiko og sikring av personvernet i en digital verden og digital kompetanse og ferdigheter for framtidens arbeidsmarked.

Konferansen munnet ut i en ministerdeklarasjon, som ble signert av alle OECD-medlemsland, og i tillegg av Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, Indonesia, Latvia og Litauen. I deklarasjon tar landene til orde for:

  • Bedre muligheter for bredbåndtilgang og tilgang til digitale tjenester for å redusere digitale skiller i verden
  •  Redusere hindre for investering i, og anvendelse av, digitale teknologier
  • Arbeide for å utvikle omforente globale standarder som vil sikre et åpent, stabilt og tilgjengelig Internett
  •  Utarbeide nasjonale strategier for personvern og databeskyttelse, samtidig som data gjøres tilgjengelig for innovativ bruk
  • Utvikle og ta i bruk teknologinøytrale reguleringer som fremmer konkurranse om infrastruktur
  • Sikre åpne, transparente og inkluderende prosesser for å utforme det globale systemet for Internett-forvaltning
  • Redusere hindringer for utviklingen av e-handel, med vekt på styrket forbrukertillit
  • Forbedre utdanningssystemer og livslang læring for å møte behovet for generell og spesialisert IKT-kompetanse

Norges delegasjon til konferansen var ledet av statssekretær Paul Chaffey, som holdt innlegg om digital innovasjon.

Les ministerdeklarasjonen her: http://www.oecd.org/internet/Digital-Economy-Ministerial-Declaration-2016.pdf 

Se mer om konferansen på OECDs nettsider: http://www.oecd.org/newsroom/oecd-digital-economy-ministerial-declaration.htm