Bakgrunnsinformasjon og skjema for medarbeidersamtale

Nedenfor følger lenker til skjema som skal fylles ut etter gjennomført medarbeidersamtale og mer utfyllende informasjon om de enkelte temaene som det skal informeres om.

Samtaleskjema
(Opprettet 29.01.2016)

Grunnen til overdragelsen og foreslått dato for overdragelsen
(Opprettet 29.01.2016)

Informasjon om ny kirkelig arbeidsgiver
(Opprettet 29.01.2016, sist endret 15.04.2016)

Pensjon
(Sist endret 19.02.2016)

Endringer i tariffavtaleforhold
(Opprettet 29.01.2016)

Reservasjons- og fortrinnsrett og fristen for å utøve slike rettigheter, valgrett, samt særskilte spørsmål vedrørende embetsmenns rettsstilling mv.
(Opprettet 29.01.2016)

Samledokument hvor alle de dokumentene som er nevnt ovenfor inngår.
(Sist endret 15.04.2016)