Prosjektsekretariatet

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legge til rette for at retningslinjene kan bli utarbeidet i tråd med målene for prosjektet og i henhold til framdriftsplan.

Prosjektsekretariatet består av

  • Irene Sørås – Prosjektleder
  • Natalina Heia – Prosjektmedarbeider
  • Ane-Berit Storvik Hurlen – Prosjektmedarbeider
  • Mia Andresen – Prosjektmedarbeider 

Prosjektsekretariatet skal også fungere som sekretariat for styringsgruppen og være et bindeledd mellom programgruppene og styringsgruppen. 

Kontakt oss: rethos2@kd.dep.no

Bilde av RETHOS
Foto: Anne Sofie Holter

Fra venstre: Ane-Berit Hurlen, Natalina Heia, Irene Sørås og Mia Andresen

Til toppen