Prosjektsekretariatet

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.

Prosjektsekretariatet er et sekretariat for styringsgruppen og et bindeledd mellom programgruppene og styringsgruppen. 

Sekretariatet består av ansatte i Kunnskapsdepartementet

Kontakt oss: rethos2@kd.dep.no