Prosjektsekretariatet

Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.

Prosjektsekretariatet består av

  • Ane-Berit Storvik Hurlen – Prosjektleder
  • Mia Andresen – Prosjektmedarbeider 
  • Hans Jacob Sandberg - Prosjektmedarbeider

Prosjektsekretariatet er et sekretariat for styringsgruppen og et bindeledd mellom programgruppene og styringsgruppen. 

Kontakt oss: rethos2@kd.dep.no