Bilaterale forbindelser Norge - Brasil

Bilateralt samarbeid mellom Norge og Brasil er omfattende og i stadig utvikling. Hovedsatsingsområdene er; næringsliv, miljø/klima, globale spørsmål og kunnskap/forskning.

Regjeringen mener det er et konkurransefortrinn for norske bedrifter at Norge på flere områder blir sett på som en naturlig og foretrukken partner, det være seg i bekjempelsen av klimaendringer, i samarbeid i FN om likestilling og fremme av menneskerettigheter, eller innen forsknings- og kunnskapssamarbeid.

På sin første reise til Latin-Amerika som statsråd besøkte utenriksminister Brende Brasil i februar 2014. Besøket viste med tydelighet at landet er det viktigste for Norge i regionen. Basert på økningen i bilateral handel var et av hans hovedbudskap at Brasil er viktig for norske arbeidsplasser og visa versa. 

Det økonomiske samarbeidet illustreres ved at Norges eksport til Brasil i 2013 var på fem milliarder kroner og importen var på 7,7 milliarder kroner. Viktigste eksportprodukter er fisk og sjømat, maskiner, kjemiske materialer og olje. Importen fra Brasil består av malmer, soyabønner, kaffe og aluminium. Godt over 100 norske bedrifter er representert i Brasil, i første rekke innen skipsfart, olje/gass (oppstrøms- og nedstrøms)- og energisektoren, i tillegg til papir, aluminium og gjødsel. Brasil er det landet utenfor USA og EU hvor norske bedrifter investerer mest.

Nyttige lenker

Til toppen