Slik var norsk bistand i 2017

OECDs offisielle bistandsstatistikk er klar. Den viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt.

Statistikken viser at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til
nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning. Syria (1,07 milliarder) var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan (621 millioner) og Sør-Sudan (604 millioner).

Les mer om innrettingen av norsk bistand på Norads hjemmeside. Bistandsstatistikken finner du her.