Kontakt Landbruks- og matdepartementet

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6), Oslo

Postadresse:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Org.no.: 972 417 874

Pressevakt:
22 24 91 40 (mellom 08.00-15.45)

E-post:
E-post til Landbruks- og matdepartementet

Ansatte i LMD: Depkatalog

E-post til ansatte:
fornavn1-fornavn2.etternavn@lmd.dep.no

I E-postadresser blir æ ø å til a o a

Webredaksjonen

Telefon:
Sentralbord 22 24 92 50

Regjeringskvartalet sentralbord 22 24 90 90

Faks: 
22 24 95 59

Pressekontakter

Sentralarkivet (henvendelse om fagsaker):
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 99