Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2006–2010)

Navnet Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2006, ved at Moderniseringsdepartementet fikk nytt navn. Fornyings- og administrasjonsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Moderniseringsdepartementet,  Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1998, Planleggings- og samordningsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1990, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 2010 ble Fornyings- og moderniseringsdepartementets navn endret til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, ved at kirkesakene ble overført fra Kultur- og kirkedepartementet som nå ble Kulturdepartementet.

Regjeringspolitikere