Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010–2013)

Navnet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2010, ved at Fornyings- og administrasjonsdepartementet fikk nytt navn. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Moderniseringsdepartementet,  Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1998, Planleggings- og samordningsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 1990, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosialdepartementet til Indredepartementet, som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 2014 ble Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet nedlagt, og sakene overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere