Kirke- og kulturdepartementet (1990–1990)

Navnet Kirke- og kulturdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1990, ved at Kultur- og vitenskapsdepartementet fikk nytt navn. Vitenskapssakene ble tilbakeført til Kirke- og undervisningsdepartementet (som nå fikk navnet Utdannings- og forskningsdepartementet) og kirkesakene ble overført derfra til Kirke- og kulturdepartementet. Kirke- og kulturdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Kultur- og vitenskapsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter, som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1991 ble Kirke- og kulturdepartementets navn endret til Kulturdepartementet, ved at kirkesakene ble tilbakeført til Utdannings- og forskningsdepartementet, som nå fikk navnet endret til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Regjeringspolitikere