– Fullstendig uakseptabelt av Taliban

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det er fullstendig uakseptabelt at Taliban innskrenker kvinners rettigheter. Jeg er opprørt over kunngjøringen som varsler om at kvinner i Afghanistan må dekke ansiktet sitt offentlig, ikke kan kjøre bil og bare forlate hjemmet når det er nødvendig, sier statssekretær Henrik Thune.

Taliban sitter med makten, men de er fortsatt et isolert og ikke representativt styre. Talibans politikk fortsetter å undertrykke kvinner og jenter, istedenfor å håndtere den økonomiske krisen og behovet for en inkluderende regjering.

– Med de nye innstrammingene fra Taliban av skolegang for jenter og kvinners rettigheter, styrer de landet mot en humanitær, økonomisk og menneskerettslig katastrofe, sier Thune. 

Afghanistan er på randen av økonomisk kollaps. Mange millioner mennesker mangler mat og trenger hjelp. Den norske støtten til sivile i Afghanistan går gjennom FN, Verdensbanken og frivillige organisasjoner. Ingen norske penger går til Taliban.

– Dette vil ta Afghanistan nok et steg i feil retning. Det er vanskelig å forstå for oss i resten av verden, og tjener ikke det afghanske folk. Afghanistan trenger et inkluderende styre som åpner for at alle kvinner og menn, minoriteter og sårbare grupper har rettigheter og frihet til å delta politisk og i økonomisk utvikling. Det er vi også helt klare og tydelige på i våre samtaler med Taliban, sier Thune.

Norge har hatt dialog med Taliban over lang tid. Norge la også til rette for at afghanske menneskerettighetsforkjempere og det internasjonale samfunn kunne ta opp situasjonen i Afghanistan direkte under besøket i Oslo i januar. Hovedfokuset for møtet var den dramatiske humanitære situasjonen som truet sivilbefolkningen denne vinteren.

Det er nødvendig for det afghanske folk at vi også har dialog med de som har makten, selv om Taliban har verdier som er langt unna våre. Vi er ikke naive og stiller tydelige krav og forventninger, men uten dialog har vi heller ingen mulighet til å påvirker makthaverne, sier Thune. Det afghanske sivilsamfunnet og afghanske kvinner trenger støtte. Det finnes ingen gode alternativer til at det internasjonale samfunn er med og taler deres sak overfor Taliban. De har sagt at de ønsker dette fra oss, og at de er bekymret for å stå alene, understreker han.  

– Jeg oppfordrer nok en gang Taliban til å holde løftene sine til afghanske kvinner og jenter, og overholde forpliktelsene om å ivareta Afghanistans menneskerettighetsforpliktelser. Jenter må få adgang til hele skoleløpet. Afghanistans kvinner og jenter venter har rett på fullverdige liv og kan ikke stenges ute fra samfunnet, sier Thune.