1. oktober styrkes forbrukernes rett til å betale med kontanter

Undersøkelser tyder på at så mange som 600 000 nordmenn ikke er digitale, av ulike årsaker. Regjeringen mener disse gruppene må ha samme mulighet til å betale som alle andre, og har derfor sørget for at retten til å betale med kontanter styrkes.

Stortinget vedtok i juni regjeringens forslag til endringer i finansavtaleloven. Endringene styrker forbrukernes rett til kontant betaling og vil gjøre reglene enklere å forstå og praktisere for både kunder og næringsdrivende. Kongen har besluttet i statsråd at endringene vil tre i kraft 1. oktober.

– I en digital verden kan det være lett å glemme at det finnes en stor gruppe mennesker som ikke er digitale. Kontanter er også viktig beredskap for samfunnet. Jeg er glad for at flertallet i Stortinget så klart støttet vårt forslag om å styrke retten til å betale med kontanter. Regelverket har vært for uklart. Folk skal være trygge på at de får betale når de går i butikken, på restaurant eller til frisøren, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

De nåværende reglene i finansavtaleloven har vært uklare når det gjelder i hvilke betalingssituasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter. At reglene blir tydeligere og enklere å praktisere er noe flere har etterspurt i lang tid. 

Beredskap i en urolig tid

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler alle å ha litt kontanter liggende, fordi digitaliserte betalingsløsninger blant annet er sårbare for digitale angrep.

– Regjeringen tar samfunnets beredskap på alvor. Verden rundt oss blir stadig mer urolig, med krig, digitale trusler og klimaendringer. Vi må være forberedt på langvarig strømbrudd, systemsvikt eller digitale angrep som fører til svikt i de digitale betalingsløsningene, sier Mehl.

Regjeringens forslag ble vedtatt av et bredt flertall på Stortinget. Regjeringen har også satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan man kan sikre trygge og enkle betalinger for alle fremover. Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 15. november 2024.

– Dette blir en lovendring som vil stå seg over tid, både av hensyn til samfunnssikkerheten og av hensyn til den enkelte, slik at mennesker som bruker kontanter, ikke faller utenfor samfunnet, avslutter Mehl.