Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 13

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, DR Kongo, Ukraina, Somalia og FNs observasjonsstyrke på Golanhøydene.

«Sudan is in a dire situation. But the people of the Sudan have not given up. They demand a return to constitutional order, and continuation of the civilian led democratic transition. Only an inclusive political settlement will enable Norway – in close collaboration with other partners – to engage as we did before the coup».

Ambassadør Mona Juul, i Sikkerhetsrådet
28. mars i møte om Sudan

Mandag 28. mars orienterte Ghanas FN-ambassadør Sikkerhetsrådet som leder sanksjonskomiteen for Sudan (1591-komiteen).

Et klart flertall i Sikkerhetsrådet støtter samarbeidet mellom FN, Den afrikanske union (AU) og den regionale organisasjonen Igad som tilretteleggere av den politiske prosessen i Sudan. Foto: FN
Et klart flertall i Sikkerhetsrådet støtter samarbeidet mellom FN, Den afrikanske union (AU) og den regionale organisasjonen Igad som tilretteleggere av den politiske prosessen i Sudan. Foto: FN

Samme dag var det åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sudan (Unitams). Generalsekretærens spesialrepresentant Volker Perthes innledet. Han understreket at situasjonen i Sudan ikke er blitt bedre siden hans forrige orientering til Sikkerhetsrådet i januar. Protestene mot kuppet fortsetter. Det gjør også de voldelige reaksjonene mot demonstrantene. Sikkerhetssituasjonen forverres, noe som også har negative konsekvenser for den økonomiske og humanitære situasjonen.

Status for den politiske dialogen mellom partene i Sudan sto i sentrum i innleggene til de fleste av rådsmedlemmene. Et klart flertall av Sikkerhetsrådets medlemmer, også de tre afrikanske, markerte klar støtte til samarbeidet mellom FN, Den afrikanske union (AU) og den regionale organisasjonen Igad som tilretteleggere av den politiske prosessen.

Tirsdag 29. mars var det åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo (Monusco). Generalsekretærens spesialrepresentant og leder for Monusco Bintou Keita orienterte. Møtet ble sterkt preget av  nedskytingen av et Monusco-helikopter øst i landet samme morgen, der åtte fredsbevarende soldater fra Pakistan, Russland og Serbia ble drept. Det understreket hvor krevende sikkerhetssituasjonen og FNs oppdrag er.

På møtet om situasjonen i Ukraina understreket Norge Russlands ansvar for krigen. Foto: Unicef
På møtet om situasjonen i Ukraina understreket Norge Russlands ansvar for krigen, og de folkerettslige forpliktelsene til å beskytte sivile, særlig barn. Økt matusikkerhet og sult er også en følge av angrepskrigen. Foto: Unicef

Samme dag var det åpen orientering om den humanitære situasjonen i Ukraina. Orienteringen ble gitt av nestlederen for FNs nødhjelpskontor (Ocha) Joyce Msuya og leder for Verdens matvareprogram (WFP) David Beasley. Møtet fokuserte på den svært bekymringsfulle humanitære situasjonen som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Situasjonen for flyktninger og folk på flukt i eget land, beskyttelse av sivile og helsepersonell/sykehus var noen av temaene. De globale konsekvensene av krigen, særlig økt matusikkerhet, ble trukket frem av flere rådsmedlemmer. Norge understreket særlig Russlands ansvar for krigen, og de folkerettslige forpliktelsene til å beskytte sivile, særlig barn, og pekte på økt matusikkerhet og sult som følge av angrepskrigen.  

Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig å gi mandat til Den afrikanske unions nye fredsbevarende operasjonen i Somalia. Foto: FN
Sikkerhetsrådet vedtok enstemmig å gi mandat til Den afrikanske unions nye fredsbevarende operasjonen i Somalia (AU Transition Mission in Somalia, ATMIS). Foto: FN

Onsdag 30. mars vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig å gi mandat til Den afrikanske unions nye fredsbevarende operasjonen i Somalia (AU Transition Mission in Somalia) etter lange og grundige  forhandlinger mellom FN, Den afrikanske union (AU) og Somalia. Mandatet (FNSR 2628) bygger på den forrige AU-operasjonen (Amisom), som har vært i Somalia de siste 15 årene. Den nye operasjonen vil være tydeligere med å bistå somaliske myndigheter med sikkerhet og stabilisering, inkludert innsats mot terror. Norge har bl.a. fått gjennomslag for tydeligere krav til beskyttelse av barn og sivilt samfunn, til kampen mot seksuell vold i konflikt og for at operasjonen skal øke bruken av fornybar energi.

Norge støtter FNs observasjonsstyrke på Golanhøydene, og den viktige rolle FN spiller i innsatsen for å bidra til stabilisering. Foto: Undof
Norge støtter FNs observasjonsstyrke på Golanhøydene, og den viktige rolle FN spiller i innsatsen for å bidra til stabilisering. Foto: Undof

Onsdag var det også lukkede konsultasjoner om FNs observasjonsstyrke på Golanhøydene ( Undof). Assisterende generalsekretær Mohammed Khaled Khiari orienterte med utgangspunkt i generalsekretærens siste rapport, inkludert Undof-styrkenes innsats og seneste brudd på våpenhvilen. Norge oppfordret i sitt innlegg partene til å overholde våpenhvileavtalen og uttrykte bekymring for brudd på denne samt for angrep på FN-styrkene. Videre uttrykte Norge støtte til observasjonsstyrkens arbeid og understreket den viktige rollen FN spiller i innsatsen for å bidra til stabilisering.

Fredag 1. april godkjente Sikkerhetsrådets medlemmer arbeidsprogrammet for april. Storbritannia har presidentskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: