24 millioner kroner skal få fart på barne- og ungdomsfrivilligheten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Fritidsaktiviteter er, ved siden av skolen, den viktigste arenaen for å møte andre jevnaldrende med felles interesser. Spesielt ungdom har i større grad opplevd å bli mer ensomme under pandemien. Nå settes to nye tilskuddsordninger av til en ny start for barne- og ungdomsfrivilligheten slik at aktiviteten kommer i gang igjen over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde med Bjarne Dæhli, Anette Trettebergstuen og Isa Maline Isene.
Støtteordningene ble lansert under Orkesterdagene 2022 på Sentralen i Oslo, onsdag 21. april. Fra venstre: Generalsekretær i Norsk musikkråd Bjarne Dæhli, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Isa Maline Isene. Foto: Wenche Nybo / KUD

Støtteordningene som har fått navnene Frifond Organisasjonsboost og Frifond Restart er finansiert gjennom ubrukte midler fra pandemiåret 2021. Det er ca. 24 millioner kroner som vil deles ut, og ordningene skal forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk Musikkråd (NMR).

– Vi er veldig opptatt av at alle skal få mulighet til å delta i kulturaktiviteter på fritida. Og fordi vi er så forskjellige og liker forskjellige ting, er det viktig at det er mange ulike aktiviteter å velge mellom, sier Trettebergstuen.

Informasjon om søknad og retningslinjer vil bli lagt ut på Frifonds nettside: Frifond – Norges enkleste støtteordning for barn og unge

Anette Trettebergstuen spiller med cymbaler, orkesterbarn i forgrunnen.
Kultur- og likestillingsministeren fikk prøve seg på cymbaler sammen med resten av deltakerne under Orkesterdagen. Foto: John-Halvdan Halvorsen / Norsk musikkråd