345 millioner til innovasjon i næringslivet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen tildeler gjennom Forskningsrådet 345 millioner kroner til 29 innovasjonsprosjekter i næringslivet. Prosjektene skal blant annet utvikle digital treningsstøtte for personer med multippel sklerose og Parkinson, finne erstatninger for sement basert på aske fra Haraldrud og metoder for å redusere CO2-utslipp i produksjonen av aluminium.

– Norge skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes trenger vi forskning og innovasjon i næringslivet. Tildelingene vitner om at det er mange gode søkere. Jeg er imponert over at det er så mange norske bedrifter som tenker nye tanker og utvikler smarte løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Et innovasjonsprosjekt er et bedriftsledet samarbeidsprosjekt og har omfattende innhold av forskning- og utvikling. 29 prosjekter i industri og tjenestenæringer, nano- og teknologikonvergens får finansiering fra Forskningsrådet i denne runden.

Forskning for omstilling

Blant de som nå får tildeling er bedriften Inhibio AS i Oslo som får 8,8 millioner kroner til å utvikle en ny type plast ved hjelp av nanoteknologi som skal hindre begroing på maritime installasjoner. Materialet skal redusere bruk av skadelige kjemikalier som i dag brukes for å hindre begroing. 

I bygg- og anleggsbransjen er det behov for klimavennlige løsninger. Goodtech AS får 5 millioner til å foredle asken på Haraldrudanlegget i Oslo til et bindemiddel som kan erstatte sement i betongprodukter. Produktene skal ha et dokumentert redusert CO2-fotavtrykk og begrense miljøpåvirkningen på jord og grunnvann i bruks- og gjenbruksfasen.

Det er også tildelinger til reiselivsnæringa. Nordvågen AS i Finnmark får 2,8 millioner kroner for å etablere et visningssenter inne i et produksjonsanlegg for hvitfisk og kongekrabbe. Senteret skal fortelle historien til den moderne villfisknæringa, og bruker alle fem sansene framstillingen; smak, lyd, syn, lukt og følelse. 

Forskning lønner seg 

Forskning lønner seg for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet. En ny SSB-rapport konkluderer med at bedrifter som har fått støtte fra Forskningsrådet, har høyere vekst i det påfølgende året.

Det lover godt for den massive omstillingen Norge skal gjennom de neste årene. Omstillingen vil kreve enorm satsing på forskning og innovasjon.

– Vi skal løse utfordringene som er knyttet til klima- og naturkrisen, skape nye arbeidsplasser i industri og i tjenestenæringer hele landet, sikre velferdssamfunnet og vi skal øke næringslivets forsknings- og utviklingsandel av BNP til to prosent. Derfor er jeg veldig glad for at så mange spennende prosjekter i næringslivet nå kan settes i gang, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse får finansiering

Bedrift 

Prosjekt 

Innstilt beløp (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

Inhibio AS

InhiFloat - Novel antifouling approaches for PE based flotation devices

8 850

Oslo

Oslo

Alginor AS

Spesialcellulose fra Laminaria hyperborea for høyverdi applikasjoner produsert i tråd med legemiddelstandarden. L

16 000

Haugesund

Rogaland

NANOPOWER AS

Nanopower technology enabling limitless IoT deployment

6 197

Skien

Vestfold og Telemark

NODE PHARMA AS

Product maturation of the Node Nanoparticle (NNP) technology for treatment of metastatic cancer

16 000

Oslo

Oslo

NORCEM AS

Zero Carbon Emission Concrete

7 200

Oslo

Oslo

GE HEALTHCARE AS

Ready-to-Use formulation of Sonazoid for contrast enhanced ultrasound imaging and therapy

16 000

Oslo

Oslo

MYWORKOUT AS

Myworkout GO som Medical Device.
Digital treningsstøtte som medisin for personer med Multippel sklerose og Parkinson sykdom

16 000

Trondheim

Trøndelag

ONiO AS

Development of highly accurate asset location systems based on self-powered wireless transmitter devices

15 150

Oslo

Oslo

VITALTHINGS AS

Sensor-based notification and alert system installed in each patient room enabling safe monitoring of psychiatric patients during night

16 000

Trondheim

Trøndelag

CURRENCE ROBOTICS AS

Optimization and learning for Warehouse Logistics

10 628

Sula

Møre og Romsdal

NORDVÅGEN AS

Destinasjon Nordvågen - Visningsenter for villfisknæringen.

2 830

Nordkapp

Troms og Finnmark

LINK RETAIL AS

Retail Fresh

8 168

Oslo

Oslo

SCIENCE AND TECHNOLOGY AS

ATELIER-EO: Automated machine learning framework tailored to Earth Observation

6 930

Oslo

Oslo

NAMMO RAUFOSS AS

RakettAssistert Produkt

16 000

Vestre Toten

Innlandet

HYDRO ALUMINIUM AS

Development of novel technology with zero carbon emissions for primary aluminium production

16 000

Oslo

Oslo

EVICI UTVIKLING AS

Digital befaring

3 500

Lunner

Viken

Ø M FJELD AS

Minimering av treavfall på byggeplass gjennom tidligfase planlegging

6 500

Kongsvinger

Innlandet

GOODTECH AS

Karbonatisering av aske på Haraldrud Energigjenvinningsanlegg for anvendelse som bindemiddel i betong

4 981

Oslo

Oslo

PRE DIAGNOSTICS AS

PredARIA - A new biomarker system to predict ARIA side effects

11 342

Oslo

Oslo

PLAACE AS

Data-driven Real Estate Analysis and Matching

14 986

Oslo

Oslo

NORDIQ PRODUCTS AS

Robust and ultra-portable vital signs multi-monitor Life Saver [LiSa]

11 165

Trondheim

Trøndelag

MICROA AS

SupaFLEX: Microalgal-derived sulfated polysaccharides as a novel multifunctional treatment of osteoarthritis

5 335

Sola

Rogaland

SOUNDSENSING AS

On-Edge Anomaly Detection in Machinery Using Sound as a Data Source

16 000

Oslo

Oslo

FACTIVERSE AS

EXPLAIN: Explainable AI for automated fact-checking and additional insight - when facts are not enough

6 257

Stavanger

Rogaland

AIRSIDE INNOVATION AS

From manual to AI-assisted airport safety reporting through human-AI teaming

15 400

Bodø

Nordland

POINTBREAK AS

Konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere i et plastraffineri.

12 000

Stavanger

Rogaland

SINTEF AS

Autonomous Marine Biodiversity Mapping and Bioprospecting Platform (AMBIOS) (Kompetanse og samarbeidsprosjekt)

20 000

Trondheim

Trøndelag

Havforskningsinsituttet

SALMON BROODSTOCK CARRYING STERILTY TO THE NEXT GENERATION (Kompetanse og samarbeidsprosjekt)

20 000

Bergen

Vestland

NOFIMA AS

ARRIVAL of cellular agriculture- Enabling biotechnology for future food production (Kompetanse og samarbeidsprosjekt)

20 000

Tromsø

Troms

 Se flere tildelinger fra Forskningsrådet (forskningsradet.no)