48 prosjekter skal fremme anstendig arbeid i Europa

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene er det fordelt 6,8 millioner euro på 48 prosjekter for å fremme anstendig arbeid og dialog mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere i Europa. Norske partnere er inne i 28 av prosjektene.

Foto: UD

Gjennom EØS-midlene er det fordelt 6,8 millioner euro på 48 prosjekter for å fremme anstendig arbeid og dialog mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere i Europa. Norske partnere er inne i 28 av prosjektene.

– Vi ser en unik spennvidde i ulike aktører som får tilgang på disse midlene, og det er ingen tvil om at regjeringen har gjort ord til handling for å sette anstendig arbeid på den europeiske dagsorden, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

Prosjektene som er godkjent for støtte, fordeler seg foreløpig på 11 av landene som mottar EØS-midler. Over halvparten av prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette inkluderer blant annet LO, NHO, KS og UNIO.

Prosjektene skal fremme tiltak for et mer anstendig arbeidsliv og dialog og samarbeid i arbeidslivet etter modell fra Norge og de nordiske land. Dette skal gi konkrete resultater i form bindende avtaler og nye møteplasser mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter i mottakerlandene.

Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid administreres av Innovasjon Norge. Så langt er 6,8 millioner euro av totalt 8 millioner euro fordelt. Det vil si at det fortsatt er muligheter for å få støtte til prosjekter.

Mer informasjon:

- Fondets hjemmeside

- Oversikt over alle prosjektene som har fått støtte

- Pågående utlysning for Kypros, Tsjekkia og Estland

Til toppen