5500 elever får gratis heltidsplass i SFO

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra høsten får 5500 førsteklassinger i 60 kommuner gratis heltidsplass i SFO. Dette er elever fra familier med lav inntekt. – Foreldres lommebok bør ikke avgjøre om barn får delta i lek og læring etter skoletid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fra august skal alle førsteklassinger over hele landet få gratis SFO i tolv timer hver uke. Nå gir regjeringen også 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt.  Tiltaket koster 79 millioner kroner for skoleåret 2022-23. Nå utbetaler Utdanningsdirektoratet pengene for høsten 2022.

– Skolefritidsordningen er viktig for vennskap, læring og aktivitet. Med innføringen av gratis SFO for stadig flere vil vi få en sterkere fellesskole og utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Familier med lav inntekt vil med dette spare tusenvis av kroner i året, og det gjør det lettere for foreldrene å delta i arbeidslivet, sier Brenna.

Eksempelvis vil en familie med lav inntekt med en 1. klassing i SFO kunne spare over 14 000 kr i året. Prisen på SFO-tilbudet varierer fra kommune til kommune.

Elever fra lavinntektsfamilier

Tilskuddsordningen er målrettet mot familier med lav inntekt i utvalgte kommuner. Av 143 kommuner som søkte for skoleåret 2022/23, får 60 kommuner tilskudd. Det gir gratis heltidsplass til totalt 5500 elever. Utdanningsdirektoratet har vurdert søknadene og fordelt pengene, blant annet basert på kommunenes størrelse og geografisk spredning mellom fylkene (se tabellen under).

Tilskudd gis til kommuner i alle fylker. Mest tilskudd går til Oslo kommune, på grunn av høyt elevgrunnlag. Også Kristiansand, Stavanger, Fredrikstad, Hustadvika, Skien og Drammen kommune får betydelige beløp til å inkludere flere barn i skolefritidsordningen.

Satser både på innhold og gratisplasser

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke både kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. I tillegg til å innføre 12 timer gratis skolefritidsordning på 1. trinn fra 1. august 2022, har regjeringen satt av 10 millioner kroner i statsbudsjettet til å utvikle kvalitet og kompetanse i SFO.

Disse 60 kommunene får tilskudd til gratis heltidsplasser i SFO:

Kommune

Fylke

Antall elever kommunen mottar tilskudd for

Totalt tilskudd skoleåret 2022/23

Oslo

Oslo

1 900

27 608 900

Kristiansand

Agder

270

3 923 370

Stavanger

Rogaland

260

3 778 060

Fredrikstad

Viken

250

3 632 750

Hustadvika

Møre og Romsdal

174

2 298 540

Skien

Vestfold og Telemark

157

2 281 367

Drammen

Viken

150

2 179 650

Asker

Viken

130

1 889 030

Ullensaker

Viken

120

1 743 720

Verdal

Trøndelag

130

1 717 300

Notodden

Vestfold og Telemark

130

1 717 300

Tromsø

Troms og Finnmark

100

1 453 100

Grimstad

Agder

100

1 453 100

Nordre Follo

Viken

90

1 307 790

Halden

Viken

90

1 307 790

Ringerike

Viken

70

924 700

Molde

Møre og Romsdal

70

840 070

Lørenskog

Viken

55

799 205

Færder

Vestfold og Telemark

55

799 205

Kinn

Vestland

60

792 600

Indre Østfold

Viken

53

770 143

Kongsvinger

Innlandet

50

726 550

Ringsaker

Innlandet

45

653 895

Rælingen

Viken

45

653 895

Moss

Viken

42

610 302

Sola

Rogaland

42

610 302

Hamar

Innlandet

40

581 240

Lindesnes

Agder

40

581 240

Elverum

Innlandet

40

581 240

Stange

Innlandet

40

581 240

Arendal

Agder

39

566 709

Kristiansund

Møre og Romsdal

37

537 647

Bodø

Nordland

40

528 400

Nannestad

Viken

35

508 585

Eidsvoll

Viken

30

435 930

Narvik

Nordland

30

435 930

Øvre Eiker

Viken

30

435 930

Karmøy

Rogaland

25

363 275

Gjøvik

Innlandet

25

363 275

Horten

Vestfold og Telemark

25

363 275

Rogaland

25

363 275

Vestby

Viken

25

363 275

Sunnfjord

Vestland

30

360 030

Alta

Troms og Finnmark

29

348 029

Vestre Toten

Innlandet

23

334 213

Namsos

Trøndelag

30

327 300

Harstad

Troms og Finnmark

26

312 026

Lillehammer

Innlandet

25

300 025

Larvik

Vestfold og Telemark

20

290 620

Lier

Viken

20

290 620

Eigersund

Rogaland

17

247 027

Senja

Troms og Finnmark

20

240 020

Stord

Vestland

20

218 200

Haugesund

Rogaland

15

217 965

Østre Toten

Innlandet

15

198 150

Gran

Innlandet

15

198 150

Orkland

Trøndelag

12

190 224

Kvinnherad

Vestland

15

163 650

Nesodden

Viken

11

159 841

Vefsn

Nordland

10

145 310