81 millioner kroner til gratis utdanning for ansatte i fire bransjer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen deler ut penger til fire bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet og legge til rette for kompetansepåfyll og utvikling. Nå skal ansatte innen industri, gjenvinning, maritim næring og jordbruk få tilbud om korte og relevante videreutdanninger.

– En av nøklene til å møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv, er å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb. Vi merker at det er stort behov for slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud, og disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet den oppdaterte kunnskapen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen.

– Vi ser at bransjeprogrammene treffer godt. Det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet gjør at vi nå får etablert en rekke korte og fleksible utdanningstilbud som er skreddersydde til bransjenes behov, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule.

Disse bransjene får penger til utdanningstilbud for sine ansatte

industri- og byggenæringen:                               kr 31 108 387     

avfall- og gjenvinningsbransjen:                         kr 24 474 202

jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen:         kr 16 080 650

maritim næring:                                                     kr 10 052 000

Tett samarbeid med arbeidslivet

Partene i arbeidslivet har definert kompetansebehovene i alle bransjene. I tillegg er tilbudene utviklet som et samarbeid mellom utdanningsstilbydere, arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette sikrer at tilbudene treffer behovene til arbeidsgiveren og at de ansatte kan kombinere kompetanseheving med jobb.

– Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible. Vi ser at vi har truffet bra med valg av bransjer med gode og sterke søknader, sier Borten Moe.

Bransjene selv etterlyste økt kompetanse på ulike tema knyttet til bærekraft, og i år er det mange av tildelingene som går til utdanningstilbud som svarer på dette. For eksempel får Høgskolen i Innlandet penger til Kompetanseløft for avfall- og gjenvinningsbransjen i innlandet. Om lag 150 deltakere skal få lære mer om blant annet sirkulærøkonomi, bærekraft og forbrukeradferd.

Disse får penger nå

Søker

Kurstittel

Tildeling, kr

AOF VESTLANDET - AGDER

Praksiskandidatkurs i isolatørfaget

676912

AOF VESTLANDET - AGDER

Praksiskandidatkurs i kjemiprosessfaget

676912

AOF VESTLANDET - AGDER

Kurs i sirkulærøkonomi

232916

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

Teori til fagprøven for praksiskandidater i Vg3 malerfaget

676912

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

Teori til fagprøven for praksiskandidater i Vg3 tak- og membrantekkerfaget

676912

AOF VESTLANDET - AGDER AVD HAUGESUND

Yrkesnorsk for byggebransjen

428899

FAGSKOLEN I AGDER AVD GRIMSTAD

Kompetansemoduler for havvindtekniker

2837670

FAGSKOLEN I VIKEN

Bærekraft i byggenæringa - Praktisk ombruk og sirkulær økonomi

993485

FAGSKOLEN I VIKEN

Bærekraft i byggenæringa -Energirådgiver

993485

FAGSKOLEN I VIKEN

Bærekraft i byggenæringa - Helhetlig energisystem

993485

FAGSKOLEN VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN

Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall

1536100

FAGSKOLEN VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN

Energirådgiver for byggebransjen

1980000

FAGSKULEN VESTLAND NORDNES

Bransjeprogrammet - grøn omstilling i byggebransjen

3157000

FOLKEUNIVERSITETET

BP gjenvinning kurs 2023

1220000

FOLKEUNIVERSITETET

BP bygg Yrkesnorsk 2023

1128700

FOLKEUNIVERSITETET

BP jordbruk ledelseskurs 2023

819300

FOLKEUNIVERSITETET

BP jordbruk yrkesnorsk 2023

1128700

FØNIX AS

Bransjeprogram Industri og bygg - fagbrev Isolatørfaget

1011845

FØNIX AS

Fagbrev produksjonsteknikk for jordbruk, skogbruk og gartnernæringen

1033850

FØNIX AS

Industri og bygg - fagbrev tak- og membrantekkerfaget

980705

FØNIX AS

Avfall og gjenvinning - fagbrev Kjemiprosessfaget

1061150

FØNIX AS

Praksiskandidatkurs i Bransjeprogram for industri- og byggnæringen - malerfaget

974360

FØNIX AS

Bransjeprogram Avfall og gjenvinning - Transport og logistikk kurs

954200

FØNIX AS

Bransjeprogram Avfall og gjenvinning - kurs i sirkulærøkonomi

954200

FØNIX AS

Yrkesnorsk for byggebransjen

1356900

FØNIX AS

Yrkesnorsk for jordbruk, skogbruk og gartner

582900

HØGSKOLEN I INNLANDET

Kompetanseløft for avfall og gjennvinningsbransjen i Innlandet

3020866

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Kompetanseløft og omstilling innen maritim næring

4266000

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Innovasjon og bærekraft i gjenvinningsbransjen

1973360

KOMPETANSEHUSET NEO AS

Industri og byggenæring fysiske kurs

714795

LØRN AS

1.1.1 Strategisk kommunikasjon for sirkulærøkonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen

4357800

LØRN AS

Bærekraftig utvikling i jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringa

4541400

LØRN AS

Bærekraftig digitalisering i maritim sektor

5203800

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

VIPSIRK: Videreutdanningsprogram - sirkulærøkonomi for avfalls- og gjenvinningsbransjen

2214270

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

SIRKTRE: Videreutdanningsprogram - sirkulær og klimavennlig bruk av tre

1558925

NTNU

NiN, GIS og landskapsøkologi for skognæringa

1969000

PRIOS KOMPETANSE AS

Kompetanseutvikling sirkulærøkonomi for avfalls- og gjenvinningsbransjen Midt-Norge

1248200

PRIOS KOMPETANSE AS

Kompetanseutvikling Transport og Logistikk for avfalls- og gjenvinningsbransjen Midt-Norge

591450

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Grønn omstilling Avfall- og gjenvinningsbransjen Rogaland

1612000

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Grønn omstilling industri- og byggnæring Rogaland

1582000

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Grunnleggande batteritryggleik for tilsette i maritim næring

582200

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Bærekraftige metoder og kompetanse i skogsmaskinbransjen

3675000

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Etablering av barblandingsskog - nettkurs i SKOGSKOLEN

1182000

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Planlegging og sikker gjennomføring av taubanedrifter

1148500

SKOLERT AS

Yrkesnorsk for byggebransjen

3283772

HANDELSHØYSKOLEN BI

Avfall som ressurs - nøkkelen til sirkulærøkonomi

2820778

UNIVERSITETET I AGDER

Flexible Learning for Offshore Wind (FLOW)

5101625