Revidert nasjonalbudsjett

85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet for å møte de særlige utfordringene filmbransjen har som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. Store film- og serieproduksjoner har stoppet opp, og planlagte produksjoner er utsatt på ubestemt tid.

– Det var viktig at Norsk filminstitutt tok raske grep for å møte utfordringene som krisen har skapt for filmbransjen. Nå foreslår regjeringen endringer i statsbudsjettet for å sikre at vi kan komme i gang med nye film- og serieproduksjoner når samfunnet gradvis åpnes opp igjen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Norsk filminstitutt iverksatte flere strakstiltak overfor filmsektoren etter virusutbruddet, blant annet er 85 millioner kroner omdisponert fra Filmfondet for å sikre at produksjonene som nå er stanset, kan starte opp igjen når det er forsvarlig. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en omdisponering slik at bevilgningene til Filmfondet økes med 30 millioner kroner, og at NFI får fullmakt til å tildele inntil 55 millioner kroner utover det som er bevilget til Filmfondet i 2020.

Det er viktig at NFI i 2020 ikke bare sørger for at produksjoner som er stanset, kommer i gang igjen, nå får NFI også mulighet til å gi nye tilsagn om produksjonstilskudd. Slike tilsagn er startskuddet for planlegging av nye prosjekter og kan føre til at privat finansiering av prosjektene kommer på plass. Samtidig forventes det forsinkelser i gjennomføringen av internasjonale film- og tv-produksjoner i 2020 som følge av koronakrisen, noe som påvirker behovet i insentivordningen. Derfor velger regjeringen å omdisponere midler fra denne ordningen til Filmfondet.

– Dette vil bidra til å få bransjen gjennom krisen og kan gi Norge et forsprang ved å få produksjoner i gang så snart forholdene tillater det, avslutter kultur- og likestillingsministeren.