90% norsk matkornandel innen 2030

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er etterspørsel etter mer råvarer av korn og proteinvekster som vi kan dyrke og bruke i Norge. Partnerskapet for norsk matkorn og planteprotein (Matkornpartnerskapet) skal øke bruken av norsk matkorn og planteprotein til mat. Målet er å øke norsk matkornandel fra dagens 50% til 90% i 2030.

Partnerskapet er et forpliktende samarbeid mellom alle aktører i verdikjeden og ble opprettet sommeren 2021. Hensikten er å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen for innovasjons- og FoU-arbeid for norsk matkorn og planteproteiner til mat. Graminor sin rolle i partnerskapet er å utvikle robuste kornsorter som egner seg til dyrking i Norge. Vi bidrar også med å teste ut sorter av åkerbønner og erter som kan være aktuelle for dyrking og bruk i Norge.

Kunnskapsutviklingen innen utvikling av plantesorter, agronomi og prosessteknologi har de siste 10 årene bidratt til langt bedre verktøy for å øke bruken av norske råvarer.