94 millioner kroner til kompetansepåfyll i 11 bransjer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen deler ut penger til 11 bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet og legge til rette for kompetansepåfyll og utvikling. Ansatte blant annet i avfall- og gjenvinningsbransjen, industrien og reiseliv kan nå tilegne seg oppdatert kunnskap gjennom skreddersydd, kort og relevant etter- og videreutdanning.

– Kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb er en av nøklene til å møte behovene i arbeidslivet fremover. Det er et stort behov for fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap som er nødvendig i et raskt skiftende arbeidsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal gi relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed bli i jobben.

Kompetanse for omstilling

For eksempel får NMBU støtte for å utvikle en modul for avfallslogistikk som blir tilgjengelig for deltagere i avfall- og gjenvinningsbransjen. Om lag 30 deltakere skal få lære mer om transport og logistikksystemer knyttet til innsamling, sortering, håndtering og behandling av avfall. Denne typen kunnskap er viktig for at aktørene i bransjen lykkes i overgangen til en sirkulær økonomi.

I avfall- og gjenvinningbransjen har KS, Samfunnsbedriftene, Fagforbundet, Norsk Industri, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og NHO samarbeidet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud.

Partene i arbeidslivet har definert kompetansebehovene i alle bransjene. I tillegg er tilbudene utviklet i samarbeid med både arbeidsgivere og – takere. Dette sikrer at tilbudene treffer behovene til arbeidsgiveren og de ansatte kan kombinere kompetanseheving med å stå i jobb.

– Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible å ta i bruk. Vi ser at vi har truffet bra med valg av nye bransjer i år med gode og sterke søknader, sier Borten Moe.

Disse bransjene er med i ordningen

Reiseliv, frisørnæringen, detalj- og faghandelen, anleggsbransjen, mat- og drikkevareindustrien, elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen, olje-, gass- og leverandørindustrien og maritim næring, avfall- og gjenvinningsbransjen, industri- og byggenæringen og jordbruk, skogbruk og gartneri.

Disse får tildeling nå

AOF FAGSKOLEN

444 252

AOF VESTLANDET - AGDER

12 478 675

AOF ØSTFOLD

759 500

DIN KOMPETANSE OPPVEKST OG LÆRINGSSENTER AS

1 536 400

FAGSKOLEN I AGDER AVD GRIMSTAD

1 790 000

FAGSKOLEN VESTFOLD OG TELEMARK

4 315 000

FAGSKOLEN I VIKEN

13 088 439

FAGSKOLEN KRISTIANIA AS

6 750 000

FAGSKOLEN OSLO

2 653 600

FAGSKOLEN ROGALAND STUDIESTED STAVANGER

425 500

FØNIX AS

4 660 400

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

448 000

HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE

6 142 171

FAGSKOLEN INNLANDET 

9 198 954

K2 KOMPETANSE AS

1 804 550

KOMPETANSEHUSET NEO AS

3 740 773

KONSULENTAS AS

715 218

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

1 099 950

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS

499 375

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

4 619 000

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

3 930 454

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE

8 565 560

STUDIEFORBUNDET AOF NORGE AVD OSLO

4 007 550

UNIVERSITETET I BERGEN

1 016 557

Totalt

94 239 878